• Home
  • » products »
  • extraction of molybdenum from wolfeit ore

extraction of molybdenum from wolfeit ore

angol-magyar-geologiai.pdf

hipersztén)2623 bronzitfels bronzitszirt. limonit 2631 brown ironstone limonit 2632 brown manganese ore manganit 2633 brown mica flogopit 2634 brownmillerite brownmillerit

angol-magyar-geologiai.docx

1247 arsenic:yellow ~ auripigment 1248 arsenical antimony allemontit 1249 arsenical gold ore auripigment 1250 arsenical nickel nikkelin 1251 arsenical pyrites arzenopirit 1252

angol-magyar-geologiai.docx

1247 arsenic:yellow ~ auripigment 1248 arsenical antimony allemontit 1249 arsenical gold ore auripigment 1250 arsenical nickel nikkelin 1251 arsenical pyrites arzenopirit 1252

Angol-magyar geológiai szótárDocuments

Angol-magyar geológiai szótár English-Hungarian Geological Dictionary Kázmér Miklós ELTE slénytani Tanszék Lóczy Dénes Copyright © 2005 Hantken Kiadó 2005

gold ore auripigment 1250 arsenical nickel nikkelin 1251 arsenical pyrites arzenopirit 1252 arsenic bloom arzénvirág; arzenolit; farmakolit 1253 arsenite arzenolit

Relative Mining Equipments